سراجی
تولید و پخش کمربند کارساز
مدیریت: علی اکبر کارسازی
تولید و پخش کیف، کمربند، کراوات کارساز
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
خ برغان، روبروی مدرسه جهانی