آرایشگاه بانوان
فاطمه گل
مدیریت: فاطمه نظری
عروس سرا
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح پاساژ وزرا طبقه اول