فرش دستباف
زمرد مشهد
مدیریت: سیدرضا حسینی
فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
بهشتی - م شهدا - بطرف چ طالقانی - جنب بانک پاسارگاد