ماشین های اداری
فروشگاه دی
مدیریت: یداله حاج زینلی
تعمیر ماشین های اداری
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
میدان هفت تیر - بلوار بلال - نبش بلال سوم