درب و پنجره
هفت تیر
مدیریت: فاضل حاج زینلی
ساخت درب و پنجره
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
م هفت تیر - بلوار بلال پلاک: 163