سراجی
چرم سرای بیگی
مدیریت: سلطان مراد بیگی
کیف- سراجی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
میدان آزادگان - پاساژ رضا پلاک: 16