آتلیه عکاسی و فیلمبرداری
عکاسی شاتوت
مدیر: سید غلامرضا حسینی
خدمات عکس و فیلم
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار هفت تیر - بین چ کارخانه قند و میدان هفت تی