داروهای گیاهی گیاهان دارویی(عطاری)
بینالود
مدیر: رضا صدیقی
عطاری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
م شاه عباسی - اول امام زاده حسن