کاغذ و مقوا
مرکز تهیه و توزیع کاغذ پاسکال 2
مدیریت: فیضی
انواع کاغذ
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
میدان توحید -ابتدای بلوار بلال -بعد از مسجد امام سجاد