کابینت(سیستم آشپزخانه)
الیکا
مدیر: یعقوب یعقوبی
تجهیزات آشپزخانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
طالقانی جنوبی - بین 12 و 16 متری انقلاب پلاک: 13