آیوا
مدیریت: سهیل زرنگار
فروش لوازم صوتی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
م کرج - خ دانشکده پاساژ دانشکده طبقه اول واحد 53