کتابفروشی
زیدی
مدیریت: حسین زیدی
کتابفروشی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
طالقانی شمالی - جنب پارک شرافت - روبروی ایستگاه پمپاژ آب