بیمه
نمایندگی تجمیدی
مدیر: مجید تمجیدی
بیمه ایران
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
میدان شهدا، خ بهار