کافی شاپ-تریا(مراکز-ملزومات)
غدیر و قادر
مدیریت: هادی آریام پور
بستنی سنتی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
خ برغان - 25 متری بهار - مقابل خ فروغی