لوازم خانگی(خدمات)
پاک وجدان
مدیر: علیرضا پاک وجدان
تعمیر لوازم برقی خانگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
طالقانی جنوبی - روبروی دبیرستان انقلاب