تابلو سازی
شبرنگ زعیم
مدیر: رضا منصور زعیم
تابلوسازی - شبرنگ - مهرسازی - نئون سازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
میدان شهدا - اول خ مظاهری - جنب مسجد ولیعصر