درمانگاه(کلینیک)
مهر
مدیریت: دکتر مریم نریمانی
دفتر مشاوره و خدمات روانشناسی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
م شهدا - خ بهار - روبروی ساختمان بانک رفاه - بن بست مهر - درمانگاه میلاد نور