جهان نما
مدیریت: حسین دادلو
مسکن
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار امام زاده حسن - روبروی مصلی - خ کشاورز