سیسمونی
گالری مدرن
مدیر: اعلایی
سیسمونی کودک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - خ امیری کوچه فاطمیه