آتلیه عکاسی و فیلمبرداری
عکاسخانه واریانا
مدیر: منصور نسبی
عکس و فیلم - آتلیه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ شهید بهشتی - خ فروغی -حنب هتل مرمر