فرنام
مدیریت: حبیب زاده
ماشین اداری
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
کرج - خ برغان - بعداز بانک ملی - خ داوود ابادی