الکتریکی (لوازم و خدمات)
نوران الکتریک
مدیریت: رحیم حسنی
فروش لوازم برق صنعتی نمایندگی :چینت الکتریک نمایندگی :شیوا امواج نمایندگی :تابشگران نور
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
میدان شاه عباسی . ابتدای بلوار امامزاده حسن نبش کوچه گلستان 2