تابلو سازی
پیمان نئون
مدیر: مهدی نعیمی
ساخت تابلوهای نئون و ال ای دی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
میدان شهدا - خ مظاهری پاساژ میرفندرسکی پلاک: 11