کاشی سرامیک - چینی آلات بهداشتی
مهرگان
مدیریت: امامی و بیگی
کاشی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
م کرج