آرایشگاه بانوان
یاقوت سرخ
مدیریت: یاری جو
آرایشگاه زنانه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
خ انشکده - کوی مدرسی پلاک: 31