آرایشگاه بانوان
آرایش آرامو
مدیریت: سهرابی
آرایشگاه زنانه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
چ کارخانه قند - کوی بنی فاطمه -ایثار 2 پلاک: 46