آرایشگاه بانوان
خانه زیبایی ثمیلا
مدیریت: سهرابی
آرایشگاه زنانه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
میدان هفت تیر - بلوار بلال پلاک: 101