آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه فارابی
مدیریت:
آزمایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
میدان قدس، جنب بنیاد 15 خرداد، ساختمان پزشکان فارابی