آرایشگاه آقایان
پیرایش دی کات - آرایشگاه مردانه - خیابان مطهری - کرج
مدیریت: بخت آزما
پیرایش مردانه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج، خیابان مطهری ، خیابان جمهوری، به سمت سپاه ، نبش خیابان یغمایی