آرایشگاه آقایان
پیرایش بهنام
مدیر: بهنام نژاد کبودی
آرایشگاه آقایان
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خ بهشتی، بعد از چهارراه طالقانی، نبش خ کسری