آرایشگاه آقایان
پیرایش بهنام
مدیریت: بهنام نژاد کبودی
آرایشگاه آقایان
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خ بهشتی، مابین استانداری و کسری طبقه همکف واحد 1