رستوران
خرما سرای جنوب - انواع خرمای خشک دشتستان - رطب مضافتی - انواع ارده - طالقانی
مدیریت: حسین نوری
انواع خرمای خشک دشتستان ، رطب مظافتی ، انواع ارده ، شیره ، حلوا ارده ، انجیر ، عسل و ...
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
کرج ، طالقانی شمالی ، نبش خیابان ناصری ، جنب میوه فروشی