آرایشگاه آقایان
آرایشگاه حمید - آرایشگاه آقایان - پیرایش - چهارراه مصباح - کرج
مدیریت: حمید ابراهیمی
پیرایش مردانه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج ، چهارراه مصباح ، خیابان ذوب آهن ، جنب کوچه قاسمی ، پلاک 241