قنادی-خشکبار-لوازم قنادی
آجیل و خشکبار کرمانی
مدیر: هوشنگ کرمانی
خشکبار و آجیل
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
بلوار طالقانی شمالی - تقاطع پارک شرافت - جنب تعاونی آب فا