داربست
داربست فلزی افراشته
مدیریت: سیاوش اسدی
نصب داربست
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
-