ساعت(فروش- تعمیر)
گالری ساعت فرهنگ
مدیریت: کاظم فرهنگ
عرضه و ارائه ساعت
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج ، بلوار امام زاده حسن ، خیابان مصباح ، روبروی پاساژ ولیعصر