تابلو سازی
تندرتابان
مدیریت: هادی جمالی
ساخت انواع خدمات تابلو برق از ساخت تا تامین قطعات و نصب و راه اندازی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
کمال شهر کوچه 13 پلاک: 12 طبقه 1 واحد 1