خدمات ساختمانی
خدمات
مدیر: بهمن نصیری بهمن آباد
(طراحی، معماری، دیزاین)و(برق، دوربین، شبکه)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
شهرک 17شهریور، کوچه هشتم پلاک: 96 طبقه 1 واحد 1