کابینت(سیستم آشپزخانه)
آریج
مدیر: مجتبی پوستین دوز
طراحی و احرای کابینت و کمد دیواری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
کرج ، بلوار رستاخیز ، بین دهم‌و یازدهم شرقی پلاک: 440 طبقه همکف واحد تجاری
وب سایت رسمی: