اتومبیل-خرید و فروش
اتو گالری چشم انداز - اتو گالری - نمایشگاه اتومبیل - بلوار مطهری - کرج
مدیریت: نادر جوزی
اتو گالری

@AUTOCHESHMANDAZZ
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج ، بلوار مطهری ، بعد از خروجی نبوت ، اتو گالری چشم انداز ، پلاک620