پوشاک (زنانه-مردانه-بچگانه)
فروشگاه روژت - پوشاک بانوان - کرج - گوهر دشت
مدیریت: پوریا درویش
پوشاک بانوان
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج ، فلکه اول گوهر دشت ، خیابان فرجی (دوم) ، پاساژ چیچیگا ، همکف ، پلاک A1