آسایشگاه سالمندان
مرکز نگهداری سالمندان نیکان پارس (شبانه روزی ) - مرکز نگهداری سالمند شبانه روزی - مراقبت از سالمند - پرستاری سالمند - کرج - مهرشهر
مدیریت: عبداله امیری
نگهداری سالمند -پرستاری - مراقبت
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
کرج ، مهرشهر ، بلوار شهرداری ، خ 105 ، پلک 298/1
وب سایت رسمی:
ایمیل:
محیطی آرام و مناسب برای سالمندان عزیز شما همراه با کادر مجرب فیزیوتراپی، روانشناسی، کاردرمانی، درمان زخم بستر ، مراقبت های ویژه