اتومبیل-خرید و فروش
پارس
مدیریت: ارسام ناصرترابی
خرید و فروش خودرو و طلا .
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
شهرداری کوچه -بنفشه پلاک: -119 طبقه -2 واحد -2