آرایشگاه آقایان
پیرایش سوئد - SUED BARBER - آرایشگاه آقایان - مردانه - کرج - چهارراه مصباح
مدیریت: ساجد ازنق
پیرایش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج ، چهارراه مصباح ، ابتدای خیابان ذوب آهن ، روبروی فروشگاه جانبو