اغذیه -رستوران -سفره خانه
حلیمی و کبابی دایی صادق - حلیم - کبابی - چهارراه مصباح - کرج
مدیریت: هاجری
سنگگ داغ ، کباب داغ ، حلیم داغ
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج ، چهارراه مصباح ، خیابان ذوب آهن ، روبروی پمپ بنزین ، پلاک 148