اغذیه -رستوران -سفره خانه
تهیه غذای عمو اکبر - تهیه غذا - مطهری - کرج - خ مطهری - بهترین تهیه غذا
مدیریت: اکبر افتخاری
تهیه غذا
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج ، خیابان مطهری ، جنب آموزش و پرورش ناحیه 3 ، پلاک 889