میوه فروشی-سبزیجات
میوه سرای یاقوت - میوه و سبزیجات - خیابان بهار
مدیریت: ابراهیم زاده
عرضه میوه و سبزیجات بصورت کلی و جزئی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج ، خیابان بهار ، روبروی فروشگاه نون و ماست ، جنب کوچه 7 تیر