فرش ماشینی و موکت
فرش شاه عباسی - فرش - کرج - میدان شاه عباسی
مدیریت: محمدیان
عرضه و ارائه فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج ، میدان شاه عباسی ، روبروی امام زاده حسن ( فرش شاه عباسی )