چرم(صنایع)
شهر چرم رشیدی - لوازم چرم - یراق چرم - چرم طبیعی و مصنوعی - کرج - خیابان بهشتی
مدیریت: رشیدی
پخش تمام لوازم  چرم دوزی ، انواع چرم طبیعی و مصنوعی ، بورس آستر و یراق چرم
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج ، خیابان بهشتی ، قبل از میدان شهدا ، پلاک 52