دخانیات
ذغال دولت یاری - ذغال - کرج - میدان کرج
مدیریت: داود دولت یاری
پخش ذغال
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج ، میدان کرج ، خیابان چالوس ، مقابل بانک تجارت