دخانیات
قلیان دود و دم - دخانیات - کرج - طالقانی
مدیریت: محمد زید آبادی
دخانیات قلیان
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
کرج ، خیابان طالقانی شمالی ، خیابان بهار ، نبش کوچه میرزایی